Α.Μ.Ε.Α - domuslab.gr

Α.Μ.Ε.Α

Καθώς είναι ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι το επίπεδο του πολιτισμού μιας κοινωνίας ή μιας ομάδας ανθρώπων κρίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους πολίτες με αναπηρία, έτσι και η Domuslab είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη ως προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες/κινητικές δυσκολίες, καθώς αναγνωρίζει ότι όλα γύρω μας έχουν οικοδομηθεί έτσι ώστε να εξυπηρετούν την πλειονότητα. Η εταιρεία μας δίνει λύσεις για όλους τους ανθρώπους μέσα από βιωματικό σχεδιασμό ώστε να γίνει η ζωή και αυτών των ανθρώπων πιο λειτουργική στον χώρο τους αναφορικά με τις καθημερινές τους ανάγκες. Η Domuslab επιχειρεί να διασφαλίσει στα άτομα με ειδικές ανάγκες και κινητικές δυσκολίες την πλήρη και ισότιμη απόλαυση της  καθημερινότητας τους σε σχέση με τις προσωπικές τους ανέσεις και τον τρόπο που λειτουργούν στον χώρο τους.

  • Σχεδίαση και κατασκευή κουζινών
  • Σχεδίαση και κατασκευή λουτρών
  • Ειδικές κατασκευές και επεμβάσεις σε υπάρχοντα έπιπλα
  • Κατασκευή ραμπών
  • Κιγκλιδώματα ασφαλείας

Πέραν των προαναφερθεισών επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ειδική ανάγκη.