ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - domuslab.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Οι έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας  είναι κοντά σας, με σκοπό να σας παρέχουν ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές λύσεις. Αποκαθιστούν κάθε ηλεκτρολογική βλάβη.

  • Αλλαγή ηλεκτρολογικού πίνακα
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες, εγκαταστάσεις
  • Φωτισμός led
  • Κάμερες, Συναγερμοί /Συντήρηση & Ανακαίνιση
  • Αποξύλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
  • Δομημένη Καλωδίωση
  • Σύνδεση κουζίνας
  • Αλλαγή Παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας