ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ -ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ - domuslab.gr

ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ & ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ

Με όπλο την τεχνογνωσία και την εμπειρία του τεχνικού εργατικού δυναμικού μας , αναλαμβάνουμε χτισίματα και  σοβατίσματα σε νεόδμητες και υφιστάμενες  κτιριακές εγκαταστάσεις . Η επιλογή των κατάλληλων σύγχρονων υλικών και η ορθή χρήση τους σας εξασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα.

  • Χτισίματα με τούβλα/ Alfa Βlok για χωρίσματα εσωτερικών χώρων
  • Χτισίματα με τούβλα/ Alfa Βlok εξωτερικών τοίχων
  • Χτισίματα με τούβλα για φράχτες και μάντρες
  • Σοβατίσματα με παραδοσιακό σοβά
  • Μερεμέτια
  • Τσιμεντοκονίες